Ústav teorie informace a automatizace

VS

Software - nákup za zvýhodněné ceny, multilicenční smlouvy

Nový software objednávejte u Petra Miláčka.

Windows 8.1

 • Pokud již máte na počítači nainstalován legální OS verzi Win95 a vyšší, objednáte pouze „Upgrade“.
  Orientační cena 1860 Kč včetně DPH
 • Pokud jste koupili nový počítač bez OS nebo nemáte nainstalován OS, musí se koupit plnou verzi.
  Orientační cena 4189 Kč včetně DPH

Office 2013 (není upgrade, jen plná verze)

 

Elektronické konference v ÚTIA

V ÚTIA udržujeme následující konference přístupné uživatlům:
 • SEMINAR: seminar@utia.cas.cz - konference je určena pro distribuci oznámeni seminářů, konferencí, přednásek, kursů v oborech KYBERNETIKA, INFORMATIKA, APLIKOVANA MATEMATIKA, OPTIMALIZACE, AUTOMATIZACE, ROBOTIKA, COMPUTER SCIENCE, TEORIE RIZENI, MODELOVANI, SIMULACE, NUMERICKE METODY, TEORIE INFORMACE, ...
 • UNL - UTIA Network List: unl@utia.cas.cz - konference unl slouží k rozesílání provozních informací všem uživatelům, kteří mají konto na stanicich v ÚTIA.

SSL VPN připojení do ÚTIA

VPN přístup je bezpečná metoda vzdáleného přístupu do místních (privátních, uzavřených) LAN sítí, např. do vnitřní sítě ÚTIA z místa bydliště.
Protože však některé sítě nemají obecnou konektivitu a neumožňují přístup stávajícími metodami (například kvůli použití NAT, nebo kvůli restrikcím ze strany poskytovatele připojení), je nutné přenos upravit tak, aby se tvářil jako běžný webový provoz (surfování…), který zpravidla povolen bývá a právě to umí SSL VPN typ připojení.

Pro připojení pomocí této technologie postupujte dle návodu.

Závazná pravidla užívání počítačů a počítačové sítě

ZÁVAZNÁ PRAVIDLA

užívání počítačů a počítačové sítě

Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České Republiky

(dále jen Ústavu)

VPN připojení do ÚTIA

VPN (anglicky virtual private network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě. I když počítače mohou být v naprosto fyzicky nezávislých sítích na různých místech světa, prostřednictvím virtuální privátní sítě mezi sebou mohou komunikovat, jako by byly na jediném síťovém segmentu.

Prostřednictvím VPN lze zajistit například připojení firemních notebooků kdekoliv na internetu do firemního intranetu (vnitřní firemní sítě).

Spamový filtr Barracuda

V UTIA je jako primární ochrana proti nevyžádané poště instalován spamový filter Barracuda spam filter 300. Toto zařízení umožňuje získávat provádět filtraci nevyžádané pošty na základě průběžně aktualizované databáze příznaků spamu spolu s využitím databáze počítačů, které pro svoji nekalou činnost využívají spameři po celém světě.

Na každý příchozí e-mail je aplikovaná řada testů:

Připojení síťových prostředků v ÚTIA

Přístup k síťovým diskům a tiskárnám pro Vaše PC zprostředkovává v současné době server jara.utia.cas.cz. Služba je přístupná ze sítě utia.cas.cz a některých sekcí sítě site.cas.cz (jako např. wifi, bluexx).

Pro úplnost zde uvádíme seznam disků a tiskáren, k nimž máte přístup. Podotýkám, že některé z diskových prostředků jsou přístupné pouze vybraným uživatelům. Server jara není uživatelům jinakpřímo přístupný.

Postup připojení počítače do sítě ÚTIA

 1. Vytiskněte si evidenční list počítače.
 2. V evidenčním listu vyplňte následující údaje:
  • Číslo místnosti ve které bude počítač připojen např.: 068
  • Číslo zásuvky do které bude počítač připojen, např.: 68.2.A V tomto případě je 68 číslo místnosti, 2 číslo rozvodné krabičky, které najdete natištěné na nálepce na krabičce, a A je označení konektoru rozvodné krabičky.
  • Jméno pod kterým bude počítač figurovat na síti, např.: kominik

Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace