Ústav teorie informace a automatizace

ZOI

Teorie chyb a vyrovnávací počet

Oddělení: 
ZOI
Fakulta: 
Fakulta stavební ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TCVI_Teorie_chyb_a_vyrovnávací_počet_1
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
oba
Účelem předmětu je naučit studenty zpracovávat měřená data, která jsou využívána při řešení teoretických a praktických problémů v geodézii, kartografii a geoinformatice. Hlavní náplní předmětu jsou tedy základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Studenti se seznámí s nejpoužívanějšími metodami teorie odhadu (bayesovským odhadem, metodou nejmenších čtverců) a statistického testování.

Lébl

Jméno: 
Matěj
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2017
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Implementation of Industry 4.0 principles during production and repairs of constructional layers of surface transportation

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Šorel, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): FV20356
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání: 2017 - 2019

InVideo - Image Analysis for the Police of the Czech Republic

Vedoucí projektu: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): VH20172018014
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Trvání: 2017 - 2018

Convolutional neural networks in digital image restoration

Vedoucí projektu: Mgr. Zuzana Bílková,
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAUK, No. 1583117
Trvání: 2017 - 2019

Cena Inovace roku 2016 AIP ČR

CIRdiplom
9. prosince 2016 byl na ceremoniálním vyhlášení výsledků v prostorách Senátu Parlamentu České republiky oceněn hlavní cenou tým Ing. Milana Talicha, Ph.D. za projekt „Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit“, který byl vytvořen ve spolupráci s firmou Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. Tato prestižní soutěž probíhá již od roku 1996 a je organizována Asociací inovačního podnikání České republiky.

Walner

Jméno: 
Hynek
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
ZOI
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Extraction and application of independent set of moment invariants by means of machine learning

Vedoucí projektu: RNDr. Aleš Zita,
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GAUK, No. 1094216
Trvání: 2016 - 2018

Magnetic resonance perfusion imaging using compressed sensing

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Šorel, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA16-13830S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2016 - 2018

Udělení titulu "doktor věd" - DSc.

diplom
Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc. převzal diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedy AV ČR během slavnostního ceremoniálu ve dvoraně Knihovny AV ČR 14.10. 2015.
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace