Ústav teorie informace a automatizace

ZOI

Lébl

Jméno: 
Matěj
Oddělení: 
ZOI
Kontakty
Mail: 
lebl
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

ASSISLT - Automated Software System in Speech-language Therapy

Vedoucí projektu: Mgr. Zuzana Bílková, , Ing. Adam Novozámský, , RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): TJ01000181
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Trvání: 2018 - 2019
Další informace: zde

Praemium Academicae

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Poskytovatel: Podpora projektů cíleného výzkumu AVČR
Trvání: 2018 - 2023

Methods and Algorithms for Vector and Tensor Field Image Analysis

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA18-07247S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2018 - 2020

Solving inverse problems for the analysis of fast moving objects

Vedoucí projektu: Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): GA18-05360S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2018 - 2020

Výpočetní technika

Oddělení: 
ZOI
Fakulta: 
Přírodovědecká fakulta UK
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
oba

Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a je zaměřen na potřeby budoucích přírodovědců a učitelů přírodovědných oborů. Cílem je pochopení základních principů práce s osobním počítačem (organizace dat, práce s tabulkami a grafy, databázemi a programování) a dosažení takové úrovně, aby byli studenti schopni samostatně a efektivně používat počítač ve svém studiu a měli výchozí předpoklady pro kurzy, ve kterých se využívají speciální stránky výpočetní techniky (např. GIS, statistické programy, modelování v Matlabu nebo programování).

Teorie chyb a vyrovnávací počet

Oddělení: 
ZOI
Fakulta: 
Fakulta stavební ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155TCVI_Teorie_chyb_a_vyrovnávací_počet_1
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
oba
Účelem předmětu je naučit studenty zpracovávat měřená data, která jsou využívána při řešení teoretických a praktických problémů v geodézii, kartografii a geoinformatice. Hlavní náplní předmětu jsou tedy základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Studenti se seznámí s nejpoužívanějšími metodami teorie odhadu (bayesovským odhadem, metodou nejmenších čtverců) a statistického testování.

Lébl

Jméno: 
Matěj
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
ZOI
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2017
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Implementation of Industry 4.0 principles during production and repairs of constructional layers of surface transportation

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Šorel, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): FV20356
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání: 2017 - 2019

InVideo - Image Analysis for the Police of the Czech Republic

Vedoucí projektu: RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Oddělení: ZOI
Podporováno (ID): VH20172018014
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Trvání: 2017 - 2018
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace