Ústav teorie informace a automatizace

RO

Rozpoznávání

Oddělení: 
RO
Fakulta: 
Fakulta informačních technologií ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
zimní

Mathematical modeling of surface material appearance

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oddělení: RO
Podporováno (ID): GA14-10911S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2014 - 2016

Advanced measurement of material appearance

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Filip, Ph.D.
Oddělení: RO
Podporováno (ID): GA14-02652S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2014 - 2016

Sedláček

Jméno: 
Matěj
Titul před jménem: 
Bc.
Oddělení: 
RO
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
odborný pracovník
Kontakty
Místnost: 
467
Linka: 
2205
Mail: 
sedlacek
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Vizualizace objemných multispektrálních obrazových měření

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oddělení: RO
Podporováno (ID): CESNET 409/2011
Trvání: 2011 - 2012

Systém pro měření a přenos objemných multispektrálních obrazových dat

Vedoucí projektu: Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Oddělení: RO
Podporováno (ID): CESNET T 387/2010
Trvání: 2010 - 2011

Umělá inteligence v managementu

Oddělení: 
RO
Fakulta: 
Fakulta Managementu VŠE
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
doktorandský

Manažerské rozhodování

Oddělení: 
RO
Fakulta: 
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
doktorandský

Cenu Antonína Svobody získal Pavel Vácha

Pavel Vacha - cena CSKI
Česká společností pro kybernetiku informatiku udělila cenu Antonína Svobody pro nejlepší disertační práci roku 2011

RNDr. Pavelu Váchovi, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace