Ústav teorie informace a automatizace

SI

The collective behaviour of large stochastic systems

Vedoucí projektu: Dr. Jan M. Swart,
Oddělení: SI
Podporováno (ID): GA16-15238S
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Trvání: 2016 - 2018

Klicnarová

Jméno: 
Jana
Oddělení: 
SI
Kontakty
Místnost: 
81
Mail: 
klicnarova
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kalina

Jméno: 
Jan
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Kontakty
Místnost: 
81
Linka: 
2019
Linka 2: 
3099
Mail: 
kalina
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Hudec

Jméno: 
Tobiáš
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
SI
Kontakty
Místnost: 
125
Linka: 
2812
Mail: 
hudec
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Particle systems and spatial branching processes
Téma práce (česky): 
Systémy částic a prostorové procesy větvení
Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Doc. RNDr. Martin Janžura, CSc. zemřel

S lítostí oznamujeme, že dne 2. srpna 2016 zemřel Martin Janžura, ve věku 61. Jeho výzkum byl soustředěn okolo statistik Gibbsovských náhodných polí. Po mnoho let vykonával v ústavu funkci zástupce ředitele. Od roku 2011 působil jako šéfredaktor časopisu Kybernetika. Jako docent přednášel na Karlově univerzitě a Českém vysokém učení technickém řadu témat z oblasti statistiky a teorie informace. Bude chybět svým kolegům a studentům. Náš ústav v něm ztratil originální a pozoruhodnou osobnost.

Vrbenský

Jméno: 
Karel
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
SI
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ne
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Veverka

Jméno: 
Petr
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
SI
Kontakty
Místnost: 
114
Linka: 
2204
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Šembera

Jméno: 
Ondřej
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
SI
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
doktorand
Kontakty
Místnost: 
125
Linka: 
2812
Mail: 
sembera
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (česky): 
Učení slovníkù pro řídké reprezentace - algoritmy a aplikace
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Začátek studia: 
01.09.2015
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Spolehlivost a hodnocení rizik (SHR)

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://www.ft.tul.cz/
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
oba

Mathematical Foundations II (MZ2)

Oddělení: 
SI
Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Web: 
http://www.tul.cz/univerzita-nisa/
Typ kurzu: 
bakalářský
Semestr: 
oba
Syndikovat obsah
Ustav teorie informace a automatizace