Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

SI

Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.

Pozice: 
vedoucí vědecký pracovník
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052204
Mail: 
29.01.2018 - 08:00

Pokročilé metody slepé separace podprostorů

Zahájení: 
2017
Ukončení: 
2019
Identifikační číslo: 
GA17-00902S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
20.11.2017 - 08:05

Pokročilé Markovovy řetězce

Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderní teorií Markovových řetězců, rozšířit základní znalosti a naznačit směry současného bádání.
20.11.2017 - 07:49

Seminář z pravděpodobnosti pro doktorandy I

Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
zimní
Vyučován: 
Ano
Referáty o výsledcích teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů, včetně aplikací.
20.11.2017 - 07:50

Mgr. Tibor Mach, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
postdoktorand
15.08.2018 - 08:15

Ing. Václav Kautský

Pozice: 
doktorand
Kontakty
Místnost: 
Mail: 
Podrobnosti o doktorském studiu
Externí školitel: 
Doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.
Typ studia: 
prezenční
Název práce: 
Matematické metody ve zpracování akustických signálů
Úvazek: 
50%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor studia (CS): 
Matematické inženýrství
Zahájení studia: 
01.10.2016
21.11.2018 - 15:32

Mgr. Jakub Slavík, Ph.D.

Pozice: 
postdoktorand
Kontakty
Místnost: 
Telefon: 
266052812
Mail: 
06.11.2017 - 10:39

Neparametrické (statistické) metody v moderní ekonometrii

Zahájení: 
2017
Ukončení: 
2019
Identifikační číslo: 
GA17-07384S
Typ projektu (EU): 
other
Zaměření projektu.: 
teoretický
Publikace ÚTIA: 
seznam
14.08.2017 - 11:58

Udělení titulu "doktor věd"

Ing. Petr Tichavský převzal 24.května 2017 diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedkyně AV ČR během slavnostního ceremoniálu.
02.05.2018 - 13:38

Kolektivní chování velkých stochastických systémů

Zahájení: 
2016
Ukončení: 
2018
Vedoucí: 
Identifikační číslo: 
GA16-15238S
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
21.03.2017 - 11:38

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - SI