Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

SI

Pravděpodobnost a statistika

Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne
14.01.2015 - 14:22

Aplikovaná matematika

Fakulta: 
Fakulta Mechatroniky TU Liberec
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne
14.01.2015 - 14:22

Statistické metody řízení jakosti

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Vyučován: 
Ne
05.01.2015 - 10:30

Náhodné procesy

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne
05.01.2015 - 10:30

Teorie informace

Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ne
01.02.2012 - 11:03

Statistická teorie informace

Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ne

Entropie, relativní entropie, diferenciální entropie. Distribuce s maximální entropií. Entropie ve statistických úlohách - odhady paramerů a testování hypotéz. Limitní věty založené na metodě "typů" - silný zákon velkých čísel, věta o velkých odchylkách. Limitní věty pro chyby 2. druhu - Steinova a Chernoffova věta. Věta o konvergenci podmíněného rozdělení.

06.11.2017 - 10:02

Markovské procesy

Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

20.11.2017 - 08:03

Teorie kvantové pravděpodobnosti

Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ne

Úvod do teorie kvantové pravděpodobnosti, která je nekomutativním rozšířením teorie pravděpodobnosti. Po revizi základních pojmů (události, nahodná proměnná, součinové prostory) v novém nastavení se kurs bude věnovat interpretaci i specifickým jevům jako kvantová teleportace, kvantové šifrování aj. Centrální pojmy: C*- algebry (hlavně konečně rozměrné), úplná nezáporná zobrazení. Určeno studentům matematiky se zájmem o pravděpodobnost i studentům fyziky se zájmem o rigorózní matematiku.

06.11.2017 - 12:14

Ergodická teorie

Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
letní
Vyučován: 
Ano

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

20.11.2017 - 08:02

Seminář o stochastických evolučních rovnicích

Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba
Vyučován: 
Ano

Seminář je věnován novým výsledkům v teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic a nekonečně rozměrné stochastické analýze. Pro doktorské studium.

20.11.2017 - 08:04

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - SI