Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Normativní teorie a algoritmy distribuovaného rozhodování za neurčitosti a neúplné znalosti

Typ práce: 
disertační
Kontakt/telefon: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052274
Klíčová slova: 
Adaptive systems, distributed systems, advisory systems, Bayesian learning, probabilistic design, probabilistic coopeartion

Reálné procesy jsou výslednicí relativně samostatně se rozhodujících, ale vzájemně se ovlivňujících částí, modelovaných v současnosti nejčastěji pomocí multi-agentních systémů. Ucelená normativní a algoritmizovaná teorie vedoucí při řešení konkrétních problémů však chybí. Předběžné výsledky naznačují, že takovou teorii je možno vytvořit kombinací bayesovského rozhodování, modelování pomocí dynamických směsových modelů a plně pravděpodobnostního návrhu rozhodovacích strategií. Tato nová oblast mající aplikace jak v technických oblastech, tak například v demokratickém rozhodování otvírá řadu teoretických, algoritmických, experimentálních a softwarových problémů, které jsou dobrým tématem cca 2-3 doktorských prací.

Poznámka: 
Možno zadat na FJFI, FEL, FIT ČVUT, MFF UK, FAV ZČU či dle dohody.
Literatura: 

[1] Andrýsek J., Kárný M., Kracík J. (Eds.): Multiple Participant Decision Making. (International Series on Advanced Intelligence. 9). Advanced Knowledge International, Adelaide 2004, 182 pp. [2] Kárný M., Guy T. V.: On dynamic decision-making scenarios with multiple participants. In: Multiple Participant Decision Making. (Andrýsek J., Kárný M., Kracík J. eds.). (International Series on Advanced Intelligence. 9). Advanced Knowledge International, Adelaide 2004, pp. 17-28. [3] Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine, Bodini A., Ruggeri F. : Cooperation via sharing of probabilistic information , International Journal of Computational Intelligence Studies, p. 139-162 [2009] [4] Kárný Miroslav, Herzallah R. : Scalable Harmonization of Complex Networks With Local Adaptive Controllers , IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems vol.47, 3 (2017), p. 394-404

13.08.2018 - 09:31