Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vývoj částicového Lagrangianovského modelu transportu znečištění na krátké vzdálenosti v atmosféře

Typ práce: 
bakalářská
Kontakt/telefon: 
ÚTIA AV ČR, v.v.i., oddělení AS, 266052009
Klíčová slova: 
atmospheric dispersion, particle models, pollution propagation
Úkoly: 
Jedná se o dílčí úkol grantu Bezpečnostního výzkumu.
Téma vhodné pro diplomovou práci pro studenty MFF UK, ČVUT FJFI a Fakulta strojní.
13.08.2018 - 08:32