Ústav teorie informace a automatizace

Krátce

25.01.2021   21. den 21. roku 21. století oslavil Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. své...
Sergej Čelikovský se narodil 21. ledna 1961. V roce 1984 vystudoval obor Aplikovaná matematika na Moskevské státní...
23.11.2020   Ing. Štěpán Papáček, PhD. jmenován docentem
Ing. Štěpán Papáček, Ph.D. převzal 20. října 2020 diplom s titulem „docent Výpočetní a aplikované matematiky“ z rukou...
27.06.2020   Fourier Prize for Jitka Kostková
Jitka Kostkova, a PhD student of Jan Flusser, has won the prestigeous Joseph Fourier Prize in Computer Science for her...

ÚTIA Vás vítá

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA) je veřejná výzkumná instituce neuniverzitního typu, zřízená Akademií věd České republiky. ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum na poli informatiky, zpracování signálů a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie systémů a teorie řízení. Kromě výzkumu je ústav široce zapojen do pregraduálního i postgradualního vzdělávání, vydává časopis Kybernetika a je soudně-znaleckým ústavem v oboru kybernetika a výpočetní technika. ÚTIA se skládá z osmi vědeckých oddělení, výpočetního střediska, knihovny, provozního oddělení a hospodářské správy. V čele ústavu stojí ředitel, Rada pracoviště a Dozorčí rada. Poradním orgánem ředitele je Atestační komise.

Pod Vodárenskou věží 4
182 00, Praha 8
Česká republika

více informací: zde
tel:+420 266 053 111
fax: +420 286 890 378
email: utia (a) utia.cas.cz

ID datové schránky: tx7nvin

 

11.12.2019 - 10:35
29.09.2020

V časopise Magazín styl pro ženy vyšel pěkný článek o naší kolegyni Jitce Kostkové, která nedávno dostala Fourierovu cenu. Třeba její příběh podnítí další dívky, aby se také...

27.06.2020

Jitka Kostkova, a PhD student of Jan Flusser, has won the prestigeous Joseph Fourier Prize in Computer Science for her work on invariants of vector fields. The prize is awarded by the French Embassy and ATOS company. Congratulation!

03.06.2020

Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - well known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings...

11.02.2020

The Winter School of the Department of Decision-Making Theory is a popular meeting of students and researchers from the department and collaborating researchers from several Czech institutions as well as guests from abroad. It takes place at the UTIA's chalet. The event is organized by M. Studený  and...

20.01.2020

Téma chytré, zelené a integrované dopravy bylo identifikováno jako jedno z hlavních společenských výzev v rámci programu Horizon 2020. Strategický inovační program Evropského institutu pro inovace a technologii (EIT) významně přispívá k inovační Evropě. ÚTIA jako člen znalostního a inovačního společenství

25.11.2019
Data fusion – Multimodal datasets - Industry & Medicine & Art. This workshop will bring together researchers both on a national and international level to exchange ideas, encourage collaborations and present cutting-edge research. We welcome participants both from research institutions as well as from industry, hospitals, government and other application areas.