Skip to main content
top

Elektronické konference v ÚTIA

Přístup k poštovním konferencím.

  • Poštovní konference v ÚTIA jsou realizovány systémem SYMPA.
  • Konference se dělí na veřejné otevřené, uzavřené pro určitou skupinu a automatické.
  • Pokud váš projekt nebo pracovní skupina potřebuje mailovou konferenci pro vnitřní nebo vnější komunikaci, není problém zajistit její zřízení.

Důležité konference jsou:

  • SEMINAR: seminar@utia.cas.cz - konference je určena pro distribuci oznámeni seminářů, konferencí, přednásek a kursů v oborech KYBERNETIKA, INFORMATIKA, APLIKOVANA MATEMATIKA, OPTIMALIZACE, AUTOMATIZACE, ROBOTIKA, COMPUTER SCIENCE, TEORIE RIZENI, MODELOVANI, SIMULACE, NUMERICKE METODY, TEORIE INFORMACE, ...
  • UNL - UTIA Network List: unl@utia.cas.cz - konference unl slouží k rozesílání provozních informací všem uživatelům, kteří mají konto na stanicich v ÚTIA. Uživatelé jsou do konference přihlašováni automaticky po založení konta, do konference nemohou zapisovat a nemohou se z ní odhlásit. Příspěvky zaslané do konference jsou pro potvrzení distribuce předány moderátorům.
  • UTIA-INFO: utia-info@utia.cas.cz je konference určená k šíření obecných (převážně nevědeckých) informací mezi zaměstnanci ÚTIA.
  • SVP: svp@utia.cas.cz Shromáždění vědeckých pracovníků - do této konference jsou automaticky zařazováni členové vědecké obce z ÚTIA.
  • CASA-L: casa-l@utia.cas.cz je konference správců domény .cas.cz.
  • Ostatní konference jsou určeny pro uzavřené okruhy odběratelů, typicky pro potřebu pracovních skupin a oddělení.


Jak se do konference přihlásím?
Do konferencí unl a svp jsou uživatelé přihlášeni automaticky. Pro odebírání ostatních konfrencí je třeba, aby se každý uživatel v případě zájmu individuálně přihlásil. Postup přihlášení je následující:

Na e-mailovou adresu: listserv@utia.cas.cz zašlete e-mail bez předmětu, který v těle obsahuje jediný řádek:

SUBSCRIBE jmeno_konference Jmeno Prijmeni

Jak se z konference odhlásím?
Pro odhlášení z konference je ze stejné e-mailové adresy třeba zaslat e-mail bez předmětu, který v těle zprávy obsahuje řádek:

UNSUBSCRIBE jmeno_konference

Příklad 1 - PŘIHLÁŠENÍ:

Pokud se chce Jan Novák přihlásit ze své e-mailové adresy novak@novak.cz ke konferenci seminar pošle na adresu listserv@utia.cas.cz e-mail bez předmětu, který bude jako jedinou řádku textu obsahovat:

SUBSCRIBE seminar Jan Novak


Příklad 2 - ODHLÁŠENÍ:

Pokud se chce pan Novák z konference odhlásit použije obdobný postup jako při přihlašování, pouze v těle dopisu bude řádka:

UNSUBSCRIBE seminar


Příklad 3 - KDE JSEM PŘIHLÁŠEN:

Pan Novák opět pošle e-mail na adresu listserv@utia.cas.cz, tentokrát s jediným slůvkem:

WHICH


Co pro Vás mohou udělat Vaši správci?

V případě, že potřebujete pro svoji práci, nebo pro práci Vašeho týmu, zřídit elektronickou konferenci, obraťte se na pracovníky výpočetního střediska.


Technické informace:

WWW rozhraní koferenčního systému: https://sympa.utia.cas.cz/
Domovská stránka projektu Sympa: http://www.sympa.org/

Submitted by admin on