Institute of Information Theory and Automation

You are here

Fuzzy množiny ve stochastickém modelování

Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2021-06-25
Venue: 
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Mail: 
Status: 
defended
2021-09-15 08:47