Skip to main content
top

Ergodická teorie

Faculty
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester
letní
Course type
magisterský
Current
Ano
Web
Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.
Submitted by bocek on