Institute of Information Theory and Automation

You are here

Department of Decision-Making Theory

Secretary: 
Phone: 
286581419
Publications ÚTIA: 
list

Most of the research activities of the department belong to the field of applied mathematics. The focus is on theoretical problems as well as problems connected with implementation of methods in the following areas:

  • mathematical optimization
  • nonsmooth analysis
  • differential equations
  • variational problems
  • probabilistic models of decision support systems
  • conditional independence structures
  • alternative calculi of uncertainty in artificial intelligence

Former members of the department.

admin: 2018-05-30 10:53

Department detail

2007-09-15
The Czech-Japan seminar have become already a traditional meeting of scientists whose research interests concern...
2006-09-16
A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) was held in the Czech Republic in 1988, 1991, 1994, 1997, 2000...
2004-12-31
Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2005 Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D. z Ústavu teorie informace a...
2007-09-23
Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal 24. září 2007 doc. Jiří V. Outrata. Nejlepších výsledků dosáhl v...
2002-12-31
Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým...
Mgr. Lukáš Adam Ph.D.
RNDr. Martin Branda Ph.D.
RNDr. Michal Červinka Ph.D.
Prof. Radim Jiroušek DrSc.
Prof. RNDr. Michal Kočvara DrSc.
Marie Kolářová
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl DrSc.
Ing. Václav Kratochvíl Ph.D.
PD Dr. Stefan Krömer
Doc. Ing. Tomáš Kroupa Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Kružík Ph.D.
Mgr. Tomáš Lávička
Carles Noguera Ph.D.
Doc. Ing. Jiří Outrata DrSc.
Mgr. Miroslav Pištěk Ph.D.
Ing. Martin Plajner
Prof. Ing. Tomáš Roubíček DrSc.
Ing. Issam Salman
RNDr. Milan Studený DrSc.
Ing. Jan Švorc
Ing. Lucie Váchová
Doc. Ing. Jan Valdman Dr.
Ing. Jiří Vomlel Ph.D.
Duration: 2004 - 2006
The concept of conditional independence (CI) plays an essential role in the area of decision-making under uncertainty (in artificial intelligence), in particular, in the area of probabilistic reasoning. The aim of the project is to try to solve mathematical problems which arise in connection with the methods of computer representation of CI structures and their learning based on data.
Duration: 2003 - 2007
Projekt řeší problémy aplikací mnohorozměrných pravděpodobnostních modelů ve vybraných technických oborech, především v oblasti rozpoznávání obrazů a modelování obrazové informace. Vzhledem k tomu, že tyto modely v plné obecnosti budou vždy přesahovat možnosti počítačového zpracování, výzkum se zaměří na speciální třídu aproximujících distribucí, kterou nazýváme komponentové modely.