Institute of Information Theory and Automation

News

7th Workshop on Uncertainty Processing held in Mikulov, Czech Republic, 16 - 20th September, 2006 - 16.09.2006

A series of Workshops on Uncertainty Processing (WUPES) was held in the Czech Republic in 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, and 2003. Like the previous meetings the forthcoming Workshop will foster creative intellectual activities and the exchange of ideas in an informal atmosphere. Therefore we will keep the number of participants limited (about 40). Contributions belonging to the various fields of uncertainty processing are invited.

13
The third European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM'06) - 12.09.2006
The European Workshop on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial workshop that brings together researchers interested in all aspects of graphical models for probabilistic reasoning, decision making, and learning. PGM'06 is the third edition of the workshop. For more information see the PGM'06 homepage.
46
Hlávkova cena 2006 udělena Filipu Šroubkovi - 31.05.2006
Filip Šroubek

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2006

Ing. Filip Šroubek, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

1
Diploma to Petr Augusta in Saint Petersburg 2006 - 17.05.2006
Petr Augusta

Petr Augusta was awarded a Diploma in the Scientific Section of the XIth International Student Olympiad on Automatic Control for Theoretical Contribution in Saint Petersburg, Russia, May 17–19, 2006.

8
Prémie Otto Wichterleho 2006 udělena Barbaře Zitové - 31.12.2005
Barbara Zitová

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2006

RNDr. Barbaře Zitové, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

1
Responsible for information: general
Last modification: 19.03.2012
Institute of Information Theory and Automation