Institute of Information Theory and Automation

News

Hlávkova cena 2006 udělena Filipu Šroubkovi - 31.05.2006
Filip Šroubek

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2006

Ing. Filip Šroubek, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

1
Diploma to Petr Augusta in Saint Petersburg 2006 - 17.05.2006
Petr Augusta

Petr Augusta was awarded a Diploma in the Scientific Section of the XIth International Student Olympiad on Automatic Control for Theoretical Contribution in Saint Petersburg, Russia, May 17–19, 2006.

8
Prémie Otto Wichterleho 2006 udělena Barbaře Zitové - 31.12.2005
Barbara Zitová

Akademická rada Akademie věd ČR, na základě návrhu poroty pro udělování Prémií Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům v AV ČR, udělila Prémii Otto Wichterleho v roce 2006

RNDr. Barbaře Zitové, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

1
Gold Felber medal 2006 of the Czech Technical University to Vladimír Kučera - 31.12.2005
 Vladimír Kučera

Professor Vladimír Kučera was awarded the Gold Felber medal of the Czech Technical University in 2006.

8
The 16th IFAC World Congress, Prague, July 3-8, 2005 - 02.06.2005
The ex-president of IFAC Professor Vladimír Kučera at the closing ceremony

The 16th IFAC World Congress 2005 in Prague was co-organized by the Department of Control Theory. The congress is held every three years and is considered the flagship event of the IFAC Federation. The 16th IFAC World Congress took place in the Prague Congress Center between July 3rd and July 8th, 2005. With an attendance of almost two and half thousand participants from 63 countries, this was definitely the largest and most successful event in automatic control ever.

8
Responsible for information: general
Last modification: 19.03.2012
Institute of Information Theory and Automation