Institute of Information Theory and Automation

You are here

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

2012-05-01

Rada Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
  • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v některém z oborů činnosti ústavu,
  • vědecká činnost v některém z hlavních oborů ústavu, doložená významnými publikačními či jinými výstupy s průkazným dopadem v mezinárodním měřítku,
  • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
  • jazykové znalosti,
  • morální bezúhonnost.

Předpokládané funkční období je od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017.

Přihlášky se strukturovaným životopisem (v češtině či angličtině), doklady o dosažené kvalifikaci a udělených vědeckých a vědecko-pedagogických titulech, seznam důležitých publikací a dalších výstupů a případně další relevantní přílohy doručte v papírové podobě na adresu:

Rada ÚTIA AV ČR, v.v.i., Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

a v elektronické podobě (formát pdf) na email utia@utia.cas.cz

nejpozději do 15. 12. 2011.

2018-05-02 13:36