Institute of Information Theory and Automation

You are here

Statistické metody pro odhadování neurčitých systémů

Faculty: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Semester: 
oba
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ano
Cílem předmětu je seznámit studenty se statistickými metodami používaných pro odhad systémů s neznámými parametry, neznámým stavem či strukturou. Nejzákladnějším modelem který bude studován je lineární regrese, která je základem známé metody nejmenších čtverců, avšak dá se s ní definovat mnohem složitější úlohy jako je odhadování struktury modelu. Dalšími tématy předmětu jsou tvorba neurčitého modelu z dat, metody Monte Carlo, či metody rekurzivního odhadu stavu, např. aplikace Bayesovské filtrace v elektrotechnice a komunikačních technologiích.
2018-05-02 13:37