Institute of Information Theory and Automation

You are here

Pokročilé metody řízení elektrotechnických aplikací

Faculty: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Semester: 
oba
Course type: 
doktorandský
Current: 
Ano
Cílem předmětu je představit základní pokročilé řídící metody: adaptivní lineární kvadratické řízení, prediktivní řízení, aproximativní dynamické programování (včetně řízení neuronovou sítí a posilovaným učením) a jako nástroje pro návrh strategie řízení. Některé z těchto metod jsou již delší dobu známé z jiných oblastí, avšak jejich využití v elektrotechnice je teprve v počátcích. Techniky budou předvedeny na triviálních příkladech a dále rozvíjeny podle tématického zaměření jednotlivých studentů.
2018-05-02 13:37