Institute of Information Theory and Automation

You are here

Asistenční systém pro řidiče

2017-03-01

Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku mapujícího znalost a postoje k asistenčním systémům pro řidiče osobních automobilů. https://dotaznik-pro-ridice-tacr.vyplnto.cz/ Výzkum probíhá pod záštitou Technologické agentury ČR ve spolupráci s Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR.

 

Naším cílem je na základě výsledků průzkumu přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravy a informovanosti řidičů o nových dostupných technologiích v osobních automobilech. Dotazník je určen všem držitelům řidičského oprávnění skupiny B bez ohledu na to, zda mají s asistenčními systémy přímou osobní zkušenost. Vaše názory jsou pro nás velmi důležité, a proto bychom Vás chtěli požádat také o šíření dotazníku mezi Vaše známé – řidiče a řidičky. Veškeré odpovědi jsou anonymní a nepůjdou již zpětně dohledat.

 V případě jakýchkoliv dotazů se můžete také obrátit na Mgr. Lucii Viktorovou, e-mail: lucie.viktorova@upol.cz.

 Za Vaši účast předem děkujeme.

 Řešitelé projektu

 

Název projektu : Adaptace člověka na asistenční systémy pro řidiče v motorových vozidlech
PID: TD03000195
Program: TD - TAČR Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“ 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Doba řešení: 01/2016 - 12/2017
Hlavní příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Řešitel: PhDr. Matúš Šucha Ph.D.
Další uchazeč projektu: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Řešitel: Dr. Ing. Jiří Plíhal

2018-05-02 13:38