Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bayesovské principy ve statistice

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano
Web: 

Cílem přednášky je předložit matematické principy teorie rozhodování s náhodnými prvky, principy optimálních a robustních strategií a jejich vzájemné vazby spolu s výpočetními technikami pro jejich reálné použití. Postupy budou ilustrovány na praktických úlohách z prostředí statistických bodových a intervalových odhadů a testování statistických hypotéz.

2018-08-01 13:15