Institute of Information Theory and Automation

You are here

8. týden vědy a techniky

2008-11-05

Místo konání: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 6.–7. listopadu, 10.00–15.00 h
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz

Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

TÉMATA EXKURZÍ:

 • Dopravně závislé řízení křižovatek městských komunikací. Dopravní oblast městských komunikací je modelována na základě bilance měřených dopravních dat a délek kolon na křižovatkách, které se vytváří v důsledku světelné signalizace. Délky kolon a hustota provozu je dynamicky odhadována pomocí Kalmanova filtru. Na základě těchto průběžných odhadů je doprava řízena tak, aby délky kolon před semafory byly co nejmenší.
 • Zpracování historických dat pro tvorbu optimalizovaných rad pro rozhodování ve složitých a neurčitých situacích. Využitelné pro:
  • e-demokracii
  • operátory technologických procesů
  • lékařskou i technickou diagnostiku
  • ekonomy a finančníky
  • apod.
 • Matematické a počítačové modelování pseudoelastických materiálů a materiálů s tvarovou pamětí: využití při konstrukci nejrůznějších součástí, např. ortodontických drátků a kompozitů, křídel letadel ap.
 • Matematické a počítačové modelování pseudoelastických materiálů a materiálů s tvarovou pamětí. Pseudoelastický materiál zatěžovaný při nízké teplotě se po dosažení aktivačního napětí stane výrazně poddajnějším. Tvarová paměť je taková vlastnost materiálu, že po jeho deformaci při nízké teplotě lze pouhým zahřátím dosáhnout jeho původního tvaru. Těchto pozoruhodných vlastností se využívá při konstrukci nejrůznějších součástí, např. ortodontických drátků a kompozitů, křídel letadel apod.
 • Stochastické programování a jeho aplikace v ekonomice. Teorie stochastického programování se zabývá problematikou, ve které vystupuje náhoda. Ve většině případů (z matematického hlediska) dostáváme složité nelineární optimalizační úlohy, ve kterých vystupují pravděpodobnostní míry. V poslední době s vývojem výpočetní techniky přibývá množství aplikací. Známé jsou aplikace ekonomické, technické, spojené s provozem elektráren, letišť popř. s tavením a jiné. Dále pak i aplikace v pojišťovnictví, ale hlavně aplikace ve finanční matematice. Objevují se i aplikace v oblasti sociální.
 • Modelování a optimalizace pružných těles. Optimalizace tvaru a materiálu části letadel, automobilů, bicyklů, příklady z průmyslové praxe, počítačové simulace, v případě zájmu i vyložení příslušného matematického aparátu.
 • Počítačové zpracování obrazu a jeho použití v různých aplikačních oblastech, např. v astronomii, při obrazové dokumentaci historických památek, při zpracování digitálních fotografií apod.
 • Modelování a řízení spojených pohonů. Jde o příklad použití polynomiálních maticových rovnic pro návrh vícerozměrných řídicích systémů. Úkolem je sledovat zadané hodnoty řídicí veličiny. Řízený systém se skládá z elektrických pohonů propojených elastickým pásem přes elektromagneticky řízený napínák. Počítačová simulace. Záznam z řízení reálného systému.
 • Modelování a řízení portálového jeřábu. Jde o příklad použití polynomiálních maticových rovnic pro návrh vícerozměrných řídicích systémů. Úkolem je sledovat zadané hodnoty řídicí veličiny. Řídicí systém se skládá z elektromotorů pohánějících vozík s navijákem a naviják.
 • PC sytém HARP pro analýzu vývoje radiologického zatížení obyvatel při havarijních únicích radioaktivity z jaderných elektráren
 • Využití bayesovských sítí pro modelování nejistých znalostí a podporu rozhodování za nejistoty. Příklady využití:
  • modelování dědičných nemocí
  • podpora rozhodnutí zemědělce, zda-li má použít postřik proti plísním
  • technická diagnostika laserových tiskáren
  • adaptivní testování znalostí studentů
  • automatizované porovnávání ceníků
 • Slepá separace signálu, coctail party problém. Coctail party problém je úloha založená na představě večírku kde se současně baví několik lidí mezi sebou, mluví jeden přes druhého, zvuk v místnosti je snímán soustavou mikrofonů a cílem je oddělení řečových signálů jednotlivých řečníků z dané směsi.
2018-05-02 13:36