Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

Milan Talich


Books and chapters

 1. Talich Milan, Semotanová Eva, Ambrožová K., Antoš Filip, Böhm O., Havrlant Jan, Chodějovská Eva, Soukup L., Šimůnek RobertKartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánům atlasů a glóbů, Historický ústav, (Praha 2015) Práce Historického ústav AV ČR, v.v.i Řada A - Monographia vol.64 [2015] Download

  Other publications

  1. Talich MilanUsing Ground Radar Interferometry for Precise Determining of Deformation and Vertical Deflection of Structures , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, p. 1-10 , Eds: Ferrero, A.M. , Drusa, M. , Marschalko, M. , Yilmaz, I. , Karaca, O. , Torok, I. , World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017), (Prague, CZ, 20170911) [2017] Download
  2. Talich MilanThe Deformation Monitoring of Dams by the Ground-Based InSAR Technique - Case Study of Concrete Hydropower Dam Orlík , International Journal of Advances in Agricultural and Environmental Engineering, p. 192-197, International Conference on Disaster Management, Civil and Architectural Engineering (DMCAE-16), (Pattaya, TH, 20160428) [2016] Download
  3. Talich Milan, Soukup LubomírNew Geotechnologies for Disaster Management 2016, (UTIA AV CR, Prague, Czech Republic, CZ, 20160412) [2016] Download
  4. Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Šolc Jakub, Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Glöckner M., Závrská M.Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit - Modul IBIS-S, ( 2016) [2016] Download
  5. Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub, Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Glöckner M., Závrská M.Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit - Modul IBIS-L, ( 2016) [2016] Download
  6. Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc Jakub, Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Glöckner M., Závrská M.Expertní systém monitoringu deformací rizikových objektů a lokalit - Modul IBIS Rádce, ( 2016) [2016] Download
  7. Antoš Filip, Talich Milan, Glöckner M., Böhm Ondřej, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Závrská M., Šolc JakubMetodika určování svislých průhybů mostních konstrukcí pomocí technologie radarové interferometrie, ( 2016) [2016] Download
  8. Antoš Filip, Talich Milan, Glöckner M., Böhm O., Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Závrská M., Šolc JakubMetodika určování vodorovných pohybů výškových objektů pomocí technologie radarové interferometrie, ( 2016) [2016] Download
  9. Talich MilanPossibilities of Precise Determining of Deformation and Vertical Deflection of Structures Using Ground Radar Interferometry. , FIG Working Week 2015. From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World , Eds: Friis-Hansen L., FIG Working Week 2015, (Sofia, BG, 20150517) [2015] Download
  10. Glöckner M., Antoš Filip, Talich Milan, Böhm Ondřej, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Závrská M., Šolc JakubPoloprovoz měření a vyhodnocení měření s interferometrickým radarem IBIS-S, ( 2015) [2015] Download
  11. Talich Milan, Glöckner M., Soukup Lubomír, Antoš Filip, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných pohybů stěn lomů pozemním interferometrickým radarem, ( 2015) [2015] Download
  12. Talich MilanUsing Strain Analysis For Landslides , Proceedings of World Landslide Forum 3, 2-6 June 2014, Beijing, p. 178-184, World Landslide Forum 3, (Beijing, CN, 02.06.2014-06.06.2014) [2014] Download
  13. Talich MilanMožnosti přesného určování deformací a průhybů stavebních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie , 49. GID Brno, 19.-20.2.2014, sborník referátů, p. 1-7 , Eds: Bureš Jiří, Žufanová Vladimíra, Hrčková Lenka, 49. geodetické informační dny, Brno, 19.-20.2.2014, (Brno, CZ, 19.02.2014-20.02.2014) [2014] Download
  14. Talich Milan, Glöckner M., Böhm Ondřej, Antoš FilipUrčování deformací betonové přehradní hráze Orlík pomocí pozemního InSAR , Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : Sborník přednášek. Brno, ČR, 24.4.2014, Geodézie ve stavebnictví a průmyslu. Brno, 24.4.2014, (Brno, CZ, 24.04.2014) [2014] Download
  15. Talich MilanPřesné monitorování svislých průhybů mostních konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie , XII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Olomouc 4.-5.9.2014, p. 75-88, XII. mezinárodní konference Geodézie a kartografie v dopravě, Olomouc 4. až 5.9.2014, (Olomouc, CZ, 04.09.2014-05.09.2014) [2014] Download
  16. Talich Milan, Glöckner M.Využití technologie GB InSAR k určování deformací betonové přehradní hráze Orlík , MERANIE, MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE POSUNOV NA VODNÝCH STAVBÁCH, Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 16. 09. 2014, p. 1-9 , Eds: Lukáč Štefan, Lipták Imrich, Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie posunov na vodných stavbách, (Bratislava, SK, 16.09.2014) [2014] Download
  17. Talich Milan, Glöckner M., Böhm Ondřej, Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Šolc JakubThe Application of the Ground-based InSAR technique for the deformation monitoring of concrete hydropower dam Orlík on Vltava river , INGEO 2014 – 6th International Conference o n Engineering Surveying, Prague, Czech republic, April 3 - 4, 2014, p. 203-210 , Eds: Kopáčik Alojz, Kyrinovič Peter, Štroner Martin, INGEO 2014 – 6th International Conference o n Engineering Surveying, Prague, Czech republic, April 3 - 4, 2014, (Praha, CZ, 03.04.2014-04.04.2014) [2014] Download
  18. Talich Milan, Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných pohybů výškových budov pozemním interferometrickým radarem, ( 2014) [2014] Download
  19. Talich Milan, Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných pohybů věžových vysílačů pozemním interferometrickým radarem, ( 2014) [2014] Download
  20. Talich Milan, Glöckner M., Soukup Lubomír, Antoš Filip, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných pohybů hrází údolních přehrad pozemní radarovou interferometrií se syntetickou aperturou (GB-SAR), ( 2013) [2013] Download
  21. Talich Milan, Hankus D., Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných pohybů stožárů větrných elektráren pozemním interferometrickým radarem, ( 2013) [2013] Download
  22. Talich Milan, Hankus D., Glöckner M., Antoš Filip, Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Závrská M., Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných pohybů věžových vodojemů pozemním interferometrickým radarem, ( 2013) [2013] Download
  23. Talich MilanVelmi přesné určování svislých průhybů mostných konstrukcí metodou pozemní radarové interferometrie , IPG 2013 - Vytyčovanie a kontrolné meranie technologických zariadení , Eds: Kyrinovič Peter, IPG 2013 VYTYČOVANIE A KONTROLNÉ MERANIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ, (Bratislava, SK, 12.09.2013-13.09.2013) [2013] Download
  24. Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných pohybů továrních komínů pozemním interferometrickým radarem, ( 2012) [2012] Download
  25. Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc JakubOvěřená technologie určování vodorovných příčných pohybů stěn plavebních komor pozemním interferometrickým radarem, ( 2012) [2012] Download
  26. Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc JakubOvěřená technologie určování svislých průhybů kovových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem, ( 2012) [2012] Download
  27. Talich Milan, Soukup Lubomír, Antoš Filip, Böhm Ondřej, Havrlant Jan, Šolc JakubOvěřená technologie určování svislých průhybů betonových mostních konstrukcí pozemním interferometrickým radarem, ( 2012) [2012] Download
  28. Soukup Lubomír, Havrlant Jan, Böhm Ondřej, Talich MilanElastic Conformal Transformation of Digital Images , Proceedings of the FIG Working Week 2012, FIG Working Week 2012, (Rome, IT, 06.05. 2012-10.05.2012) [2012] Download
  2015-01-12 10:44