Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Generalized predictive control and state space Kalman filter estimation

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav


serial: Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control, Young Generation Viewpoint, p. 1-6

action: International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint /6./, (Izola, SI, 04.10.2005-08.10.2005)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA101/03/0620, , GA102/05/0271, GA ČR

keywords: predictive contorl, state-space control, state estimation, Kalman filter

preview: Download

abstract (eng):

Predictive controllers gain significant and widespread application in industrial process control. They can assume all relations in a controlled system and can design so-called centralized control actions. In spite of their incontestable advantages, these controllers can cause occurrence of steady-state errors.The paper deals with one possible solution based on incremental modification of Predictive algorithm with state-space Kalman filter estimation. The algorithms are presented in square-root from.

abstract (cze):

Prediktivní regulátory nabývají významného a širokého uplatnění v řízení průmyslových procesů. Mohou uvážit veškeré závislostí v řízeném systému a mohou navrhnout tzv. centralizované řídicí zásahy. I přes jejich neoddiskutovatelné výhody, tyto regulátory mohou způsobit výskyt trvalé regulační odchylky. Příspěvek se zabývá jedním možným řešením založeným na přírůstkové modifikaci prediktivního algoritmu s odhadováním stavu pomocí Kalmanova filtru. Algoritmy jsou prezentovány v odmocninové formě.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10