Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Resolution enhancement via probabilistic deconvolution of multiple degraded images

Journal Article

Šroubek Filip, Flusser Jan


serial: Pattern Recognition Letters vol.27, 4 (2006), p. 287-293

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/04/0155, GA ČR, 1M0572, GA MŠk

keywords: image fusions, multichannel blind deconvolution, super-resolution, image restoration

preview: Download

abstract (eng):

Resolution Enhancement via Probabilistic Deconvolution of Multiple Degraded Images. Applications in remote sensing.

abstract (cze):

Zvýšení rozlišení pomocí dekonvoluce několika degradovaných obrazů. Aplikace v dálkovém průzkumu.

Cosati: 09K

RIV: JD

2012-12-21 16:10