Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Fully probabilistic control design

Journal Article

Kárný Miroslav, Guy Tatiana Valentine


serial: Systems and Control Letters vol.55, 4 (2006), p. 259-265

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/03/0049, GA ČR, GP102/03/P010, GA ČR, 1ET100750401, GA AV ČR

keywords: stochastic control design, fully probabilistic design, state-space models

preview: Download

abstract (eng):

Stochastic control design chooses the controller that makes the closed-loop behavior as clode possible to the desired one. The fully probabilistic designe describes both the closed loop and its desired behavior in probabilistic terms and uses Kullback-Leibler divergence as the proximity measure. The approach unifies stochastic control design methodology and provides explicit minimzer. The paper formulates and solves the fully probabilcontrol design in the general, discrete-time state-space setting.

abstract (cze):

Stochastické řízení vybírá takový regulátor, který co nejvíce přibližuje chování uzavřeného obvodu chování žádoucímu. Plně pravděpodobnostní návrh popisuje jak uzavřený obvod, tak jeho žádoucí chování pravděpodobnostně a používá Kullback=Leiblerovu divergenci jako měřítko jejich blízkosti. Tento postup sjednocuje metodiku návrhu stochastického řízení a poskytuje explicitní řešení. Článek formuluje a řeší plně pravděpodobnostní návrh v obecné stavové formě.

Cosati: 09I, 12B

RIV: BC

2012-12-21 16:10