Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Simulace a řízení větrání tunelů pražského vnitřního okruhu

Journal Article

Ferkl Lukáš, Sládek O.


serial: Vytápění, větrání, instalace vol.15, 2 (2006), p. 101-103

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0567, GA MŠk

keywords: ventilation, highway tunnels, control, simulation, optimalization

abstract (cze):

Řízení větrání dálničního tunelu podle konkrérních podmínek má držet koncentrace zplodin pod hygienickými limity. Navrhovaný způsob řízení toho dosahuje při minimální spotřebě elektřiny k pohonu proudových ventilátorů v tunelu s podélným větráním. Navržený algoritmus řízení je ověřen simulací vybraného úseku tunelu.

abstract (eng):

According to specificoperations conditions, ventilation control of a highway tunnels has to keep exhaust concentration below legal limits. In the proposed control method, this is achieved with minimum electrical energy consumption for the jet fans used in a tunnel wit axial ventilation. The proposed algorithm has been verified by simulation of a selected tunnel section.

Cosati: 09I

RIV: BC

bocek: 2012-12-21 16:10