Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Produkt, kapitál a cenový pohyb v jednoduchém modelu uzavřené ekonomiky

Journal Article

Vošvrda Miloslav, Kodera Jan


serial: Politická ekonomie vol.54, 3 (2006), p. 339-350

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/05/0115, GA ČR, GA402/06/0990, GA ČR

keywords: investment ratio, propensity to save, expected inflation, nonlinear system and proce dynamics

abstract (cze):

Cílem článku je formulovat dynamický spojitý model malé uzavřené ekonomiky s jednoduchou strukturou a s minimálním počtem nelinearit. Základ modelu je převzat z tradičního dynamického Kaldorova modelu. Pro nelineární vazby používáme logistické funkce jako nejjednodušší a nejpřijatelnější typ nelineární závyslosti v ekonomické realitě. Model je vytvořen čtyřmi diferenciálními rovnicemi. Analýzu provádíme na numericky kalibrovaném modelu.

abstract (eng):

A purpose of this paper is to formulated a continuous dynamical model for a small closed economy with a simple structure and with a minimum number of non-linearities.A basic of this model is developed from dynamical Kaldorian model. Variables in the modified dynamical Kaldorian model are in a logarithm scale. A from of the logistic function is used for nonlinear connections in this model. The model is formed by four differential equations. Simulation studies are performed.

Cosati: 05D

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10