Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

GIS and dynamic phenomena modeling

Journal Article

Klimešová Dana


serial: Agricultural Economics = Zemědělská ekonomika vol.4, 4 (2006), p. 11-15

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: dynamic modelling, temporal analysis, dynamics evaluation, temporal space

abstract (eng):

The paper analyses the possibility of selected approaches to contribute to the temporal data processing and gives the overview of mostly required tools. Author presented part of these results at the Agrarian prespectives conference 2005 in the applied informatics track.

abstract (cze):

Příspěvek analyzuje možnosti vybraných přístupů přispět ke zpracování temporálních dat a poskytuje přehled nejčastěji využívaných nástrojů v této oblasti. Část příspěvku byla prezentována na konferenci Agrární perspektivy, v sekci Aplikovaná informatika.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10