Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Study on geo-information modelling

Journal Article

Klimešová Dana


serial: WSEAS Transactions on Systems vol.5, 5 (2006), p. 1108-1113

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: control GIS, geo-information modelling, uncertainty, spatial temporal approach Web Services

abstract (eng):

The paper is devoted to the geo-information modelling in the context of Web services model, dynamic GIS and the problem of spatial data uncertainty. The contribution discusses the possibility of the context incorporation on the level of knowladge-based system to decrease the uncertainty of data.

abstract (cze):

Článek je věnován geografickému modelování v kontextu Webových služeb, dynamického GIS a problematice neurčitosti prostorových dat. Příspěvek diskutuje možnost využití kontextově orientované znalostní databaze ke snížení neurčitosti dat.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10