Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Predictive control with time-variant state-space models

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav, Böhm Josef


serial: Proceedings of the 7th International Scientific - Technical Conference. Process Control 2006, p. 1-15 , Eds: Taufer I., Dušek F., Honc D.

action: Process Control 2006, (Kouty nad Desnou, CZ, 13.06.2006-16.06.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GP102/06/P275, GA ČR, GA102/05/0271, GA ČR

keywords: predictive control, state-space estimation, linear identification, nonlinear prediction

preview: Download

abstract (eng):

The papres is focused on Predictive control for time-variant state-space models both SISO and MIMO type, specially on model identification/composition, further on consideration of system nonlinaerities in equations of predictions and state-space estimation. The algorithms will by presented in coputationally-efective square-root forms and demonstrated by several simulative examples with simple linear SISO systems and with one nonlinear systems represented by MIMO model of planar redundant parallel robot.

abstract (cze):

Článek je zaměřen na prediktivní řízení pro časově proměnné stavové modely jak s jedním vstupem a výstupem tak i s výce vstupy a výstupy, obzvláště na identifikaci/sestavení modelů, dále na uvážení nelinerit soustav v predikčních rovnicích a v odhadu stavů. Algoritmy jsou prezentovány v vypočetně efektivních odmocninových formách a demonstrovány několika simulačními příklady s jednoduchými lineárními soustavami s jedním vstupem a výstupem a jedním nelineární soustavou reprezenovanou viceroměrovým modelem rovinného redundantního paralelního robota.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10