Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Adaptive predictive control for simple mechatronic systems

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav, Böhm Josef


serial: Proceedings of the WSEAS CSCC & EE International Conferences, p. 307-312 , Eds: Bardis N., Mladenov V.

action: WSEAS International Conference on System, (Athens, GR, 10.07.2006-12.07.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GP102/06/P275, GA ČR, GA102/05/0271, GA ČR

keywords: on-line identification, predictive control, input/output equations of predictions, real time control

preview: Download

abstract (eng):

The paper deals with the design of discrete adaptive model-based predictive control for simple mechatronic systems. Simple mechatronic systems are considered as SISO systems or posibly systems with low number of inputs and outpust. However, the used methods are not limited to this condition. In the paper, a combination of on-line identification and generalized predictive control will be introduced. The identification is based on least squares. The predictive control arises from state-space formulation.

abstract (cze):

Článek pojednává o návrhu diskrétního adaptivního modelově orientovaného prediktivního řízení pro jednoduché mechatronické systémy. Tyto systémy jsou uvažovány jako systémy s jedním vstupem a výstupem nebo jako systémy s nízkým počtem vstupů a výstupů. Nicméně použité metody nejsou limitovány tímto předpokladem. V článku je představena kombinace přůběžné identifikace a zobecněného prediktivního řízení. Identifikace je založena na nejmenších čtvercích. Prediktivní řízení vychází ze stavové formulace.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10