Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Adaptive Generalized Predictive Control for Mechatronic Systems

Journal Article

Belda Květoslav, Böhm Josef


serial: WSEAS Transactions on Systems vol.5, 8 (2006), p. 1830-1837

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GP102/06/P275, GA ČR, GA102/05/0271, GA ČR

keywords: on-line identification, predictive control, input/output equations of predictions, real-time control

preview: Download

abstract (eng):

The papres deals with the design of discrete adaptive model-based predictive control for mechatronic systems. Mechatronic systems are considered generaly as systems combining machanical elements and elements which power, monitor and control these systems themselves. In the paper, a combination of on-line identification and predictive control is introduced. The identification is based on least squares. The predictive controls arises from state-space formulation. The algorithms are derived in square-root form.

abstract (cze):

Článek pojednává o návrhu adaptivního modelově orientovaného prediktivního řízení pro mechatronické systémy. Tyto systémy jsou obecně uvažovány jako systémy kombinující mechanické součásti a součásti které pohánějí, monitorují a řídí tyto systémy samotné. V článku je představena kombinace průběžné identifikace a prediktivního řízení. Identifikace je založena na nejmenších čtvercích. Prediktivní řízení vychází ze stavové formulace. Algoritmy jsou odvozeny v odmocninové formě.

Cosati: 09I

RIV: BC

2012-12-21 16:10