Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Inference with Imprecise Probabilities - Upper Envelopes of Sets of

Conference Paper (international conference)

Vejnarová Jiřina


serial: IPMU 2006. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, p. 2324-2330 , Eds: Bouchon-Meunier B., Yager R. R.

action: IPMU 2006 /11./, (Paris, FR, 02.07.2006-07.07.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA201/04/0393, GA ČR, IAA100750603, GA AV ČR

keywords: upper envelopes of probability distributions, possibility distribution, decision functions, minimax principle

abstract (eng):

In this contribution we show how to make inference from models based on upper envelopes of sets of probability distributions according to the well-known minimax principle. We present also an alternative of the minimax rule, which seems to play an important role exactly in these models.

abstract (cze):

V tomto příspěvku ukazujeme, jak provádět odvozování v modelech založených na horních obálkách pravděpodobnostních rozdělení pomocí známého principu minimaxu. Uvádíme též alternativní inimaxové pravidlo, které bude zřejmě hrát významnou roli právě v těchto modelech.

Cosati: 12A

RIV: IN

2012-12-21 16:10