Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Rotation Moment Invariants for Recognition of Symmetric Objects

Journal Article

Flusser Jan, Suk Tomáš


serial: IEEE Transactions on Image Processing vol.15, 12 (2006), p. 3784-3790

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA102/04/0155, GA ČR

keywords: Moment invariants, Complex moments, Symmetric objects, N-fold rotation symmetry

preview: Download

abstract (eng):

In this paper, a new set of moment invariants with respect to rotation, translation, and scaling suitable for recognition of objects having N-fold rotation symmetry are presented. Moment invariants described earlier cannot be used for this purpose because most moments of symmetric objects vanish. The invariants proposed here are based on complex moments. Their independence and completeness are proven theoretically and their performance is demonstrated by experiments.

abstract (cze):

Tento článek se zabývá novou množinou momentových invariantů vzhledem k otočení, posunutí a změně měřítka, vhodných pro rozpoznávání objektů s N-násobnou rotační symetrií. Momentové invarianty popsané dříve nemohou být použity pro tento účel, protože většina momentů symetrických objektů je nulová. Invarianty jsou založeny na komplexních momentech. Jejich nezávislost a úplnost je dokázána teoreticky a jejich chování je předvedeno v pokusech.

Cosati: 09K

RIV: JD

2012-12-21 16:10