Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

A numerical approach to weak Pareto solutions to equilibrium problems with equilibrium constraints

Journal Article

Červinka Michal


serial: Journal of Electrical Engineering - Elektrotechnický časopis vol.57, 7 (2006), p. 14-17

action: ISCAM 2006. International Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, (Bratislava, SK, 07.04.2006-08.04.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: equilibrium problems with complementarity constraints, multiobjective optimization, variational analysis

abstract (eng):

The paper concerns a class of hierarchical games called equilibrium problems with complementarity constraints. We investigate the effect of cooperative behaviour of leaders. One can treat such problem as a multiobjective program subject to complementarity constraints. We provide a numerical approach and present numerical results.

abstract (cze):

Článek pojednává o třídě hierarchických her zvaných ekvilibriální úlohy s komplementárními omezeními. Zkoumáme efekty kooperativního chování vůdců. Na takovéto úlohy lze nahlížet jako na vícekriteriální optimalizační úlohu s komplementárními omezeními. Navrhujeme numerický přístup a prezentujeme numerické výsledky.

Cosati: 12C, 12A

RIV: BD

2012-12-21 16:10