Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Robust Overlapping Guaranteed Cost Control of Uncertain State Discrete-Time Systems-Delay Systems

Journal Article

Bakule Lubomír, Rodellar J., Rossell J.-M.


serial: IEEE Transactions on Automatic Control vol.51, 12 (2006), p. 1943-1950

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): IAA2075304, GA AV ČR

keywords: Decentralized control, large-scale systems, delay systems, robust control, discrete time systems

abstract (eng):

The paper presents a new extension of the inclusion principle to cope with the problem of designing robust overlapping controllers for state-delayed discrete-time uncertain systems using the concept of guaranteed cost controller.

abstract (cze):

Příspěvek presentuje nové rozšíření pricipu inkluze na návrh robustních regulátorů s překrytím pro diskrétní neurčité systémy se stavovým zpožděním pomocí regulátoru s garancí ceny.

Cosati: 09I

RIV: BC

bocek: 2012-12-21 16:10