Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Security of positive action of the process of Adaptive LQ regulator

Conference Paper (Czech conference)

Böhm Josef


serial: Proceedings of the 7th International Scientific-chnical Conference Process Control 2006

action: Process Control 2006, (Kouty nad Desnou, CZ, 13.06.2006-16.06.2006)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/05/0271, GA ČR

keywords: Adaptive control, LQ control

abstract (eng):

Adaptive LQ controllers can exhibit uncorrect behaviour at the beginning of the adaptation process. Paper presents an approach which can overcome the problem. It is proposed to operate LQ adaptive controller jointly with some fixed robust controller, typically a PID one. Using single tuning knob, it is possible to tune adaptuve controller properties from that of PID to a standard LQ controller ones.

abstract (cze):

Adaptivní LQ regulátor může vykazovat nevhodné chování na začátku adaptačního procesu. pro odstranění tohoto nedostatku se navrhuje současné řízení pomocí jedoduchého robustního regulátoru, obvykle PID. Jedním ladicím knoflíkem je pak možno plynule měnit vlastnosti adaptivního regulátoru z chování jako PID po standardní vlastnosti LQ regulátoru

RIV: BC

2012-12-21 16:10