Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Boris S. Mordukhovich: Variational analysis and generalized differentiation

Book Review

Outrata Jiří, Červinka Michal


serial: Mathematical Methods of Operations Research vol.65, 1 (2007), p. 195-198

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: modern variational analysis, generalized differential calculus

abstract (eng):

The two-volume monograph by B.S. Mordukhovich contains a comprehensive presentation of generalized differential calculus together with numerous applications and extensive commentaries. The book is addressed to graduate students and researchers in all branches of variational analysis together with mathematical economists, physicists and engineers.

abstract (cze):

Dvousvazková monografie B.S. Mordukhoviche obsahuje ucelenou prezentaci zobecněného diferenciálního kalkulu včetně nespočtu aplikací a rozsáhlých komentářů. Kniha je vhodná pro graduované studenty a vědecké pracovníky všech oblastí variační analýzy společně s matematickými ekonomy, fyziky a inženýry.

Cosati: 12A, 12B

RIV: BA

2012-12-21 16:10