Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Heterogeneous Agents Model with the Worst Out Algorithm

Journal Article

Vošvrda Miloslav, Vácha Lukáš


serial: AUCO Czech Economic Review, 1 (2007), p. 54-66

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): LC06075, GA MŠk, GA402/06/0990, GA ČR, 454/2004/A-EK/FSV, GA UK

keywords: Efficient Markets Hypothesis, Fractal Market Hypothesis, agents' investment horizons, agents' trading strategies, technical trading rules, heterogeneous agent model with stochastic memory, Worst out Algorithm

abstract (eng):

Heterogeneous agents' model with the stochastic beliefs formation is considered. Fundamentalists rely on their model employing fundamental information basis to forecast the next price period. Chartists determine whether current conditions call for the acquisition of fundamental information in a forward looking manner rather than relying on the past performance.

abstract (cze):

Model heterogenních agentů se stochastickými predikátory je uvažován. Fundamentalisti spoléhají na svůj model obsahující fundamentální informace tvořící základ pro předpovědi budoucího vývoje. Chartisti určují, zda současné podmínky jsou vhodné pro aplikaci informací od fundamentalistů nebo jestli se mají orientovat na minulý vývoj výkonnosti trhu.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10