Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Multidimensional Input-Output Formulation of Adaptive Predictive Control

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav, Böhm Josef


serial: Proceeding of International Conference on Process Control 2007 /16./, p. 1-6 , Eds: Mikleš J., Fikar M., Kvasnica M.

action: International Conference on Process Control 2007 /16./, (Štrbské pleso, SK, 11.06.2007-14.06.2007)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GP102/06/P275, GA ČR, GA102/05/0271, GA ČR

keywords: ARX models, On-line identification, State-space Predictive control

preview: Download

abstract (eng):

The paper deals with the design of predictive control intended for systems, which can be described by linear autoregressive models (ARX models), inclusive multidimensional cases. The model parameters are assumed to be constant or slightly time-varying and to be obtained on-line by identification of least squares. The design of predictive control arises from a state-space formulation. In the paper, the initial ARX model representing Input/Output formulation is transformed to specific -pseudo state-space- form with non-minimal state. This form requires the same computational demands at control design as usual state-space approach.

abstract (cze):

Článek pojednává o návrhu prediktivního řízení určeného pro systémy, které mohou být popsány lineárními autoregresivními modely (ARX modely), včetně vícerozměrových případů. Parametry modelu se uvažují konstatní nebo se slabě měnící s časem a jsou získány průběžnou identifikací metodou nejmenších čtverců. Návrh prediktivního řízení vychází ze stavové formulace. Vychozí ARX model reprezentující vstupně-výstupní formulaci je transformován do specifické pseudostavové formy s neminimálním stavem. Tato forma vyžaduje stejné výpočetní nároky při návrhu řízení jako běžný stavový přistup.

RIV: BC

2012-12-21 16:10