Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

KLE Translog production function and total factor productivity

Journal Article

Klacek J., Vošvrda Miloslav, Schlosser Š.


serial: Statistika vol.87, 4 (2007), p. 261-274

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: total factor productivity, translog production function, aggregate production function, least squares method, ridge regression

abstract (eng):

This empirical study, including the econometric applications, is devoted to total factor productivity (TFP) measurement, specifically the one based on aggregate production function. Direct econometric estimates of KLE trnslog production function are obtained by employing the ridge regression.

abstract (cze):

Tato empirická studie s ekonometrickými aplikacemi je věnována indikátoru celkové produktivitě faktorů, speciálně těch, které tvorí základ agregované produkční funkce. Přímé ekonometrické odhady produkční funkce jsou obdrženy použitím hřebenové regrese.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10