Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Restoration of color images degraded by space-variant motion blur

Journal Article

Šorel Michal, Flusser Jan


serial: Lecture Notes in Computer Science vol.2007, 4673 (2007), p. 450-457

action: Computer Analysis of Images and Patterns, (Vienna, AT, 27.08.2007-29.08.2007)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk

keywords: deblurring, space-variant restoration, motion blur, color

preview: Download

abstract (eng):

We propose an algorithm for restoration from multiple color images degraded by camera motion blur. We consider the special case when the camera moves in one plane perpendicular to the optical axis without any rotations. The algorithm needs to know neither camera motion nor camera parameters. The proposed algorithm belongs to the group of variational methods that estimate simultaneously sharp image and depth map, based on the minimization of a cost functional. Feasibility of the algorithm is demonstrated by two experiments with real images.

abstract (cze):

Navrhujeme algoritmus na rekonstrukci z několika barevných obrazů rozmazaných pohybem kamery. Uvažujeme speciální případ, kdy se kamera pohybuje v jedné rovině kolmé na optickou osu aniž by rotovala. Algoritmus nevyžaduje znalost parametrů kamery ani jejího pohybu. Navržený algoritmus patří do skupiny variačních metod, které odhadují ostrý obraz a zároveň hloubkovou mapu pomocí minimilazace jistého funkcionálu. Funkčnost algoritmu je demonstrována dvouma experimenty s reálnými obrazy.

RIV: JD

2012-12-21 16:10