Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Predictive Monitoring of Radiation Situation

Research Report

Nedoma Petr, Pecha Petr, Kuča P.


publisher: ÚTIA AV ČR, (Praha 2007)

edition: Research Report 2196

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/07/1596, GA ČR, 1ET100750404, GA AV ČR

keywords: Monitoring, accidents, warning, protection

abstract (eng):

Report describes proposition how predictive monitoring of radiological situation from measurements of Early Warning Network of the Czech Republic could be realised. The presented results indicate that mixtures of auto-regresive models improve predictions comparing to plain auto-regresion.

abstract (cze):

Zpráva popisuje návrh prediktivního monitorování radiační situace z měření přicházejících z radiační sítě včasného zjištění ČR. Uvedené výsledky dokládají, že použité směsi auto-regresivních modelů zlepšují predikční schopnost ve srovnání s jednoduchou auto-regresí.

RIV: DL

bocek: 2012-12-21 16:10