Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Detection of copy–move forgery using a method based on blur moment invariants

Journal Article

Mahdian Babak, Saic Stanislav


serial: Forensic Science International vol.171, p. 180-189

research: CEZ:AV0Z10750506

keywords: Authentication, Image forensics, Duplicated image regions, Image moments

abstract (eng):

In this work we propose a method to automatically detect and localize duplicated regions in digital images. The presence of duplicated regions in an image may signify a common type of forgery called copy–move forgery. The method is based on blur moment invariants, which allows successful detection of copy–move forgery, even when blur degradation, additional noise, or arbitrary contrast changes are present in the duplicated regions. These modifications are commonly used techniques to conceal traces of copy–move forgery. Our method works equally well for lossy format such as JPEG. We demonstrate our method on several images affected by copy–move forgery.

abstract (cze):

V této práci je navržena metoda na utomatickou detekci duplikovaných oblastí v digitálních obrazech. Výskyt duplikovaných oblastí může signalizovat jeden z běžných typů padělaní digitálních fotografií tzv copy-move metoda. Metoda je založena na momentových invariantech,které dovolují detekci tohoto způsobu úprav fotografií i za přítomnosti šumu, změny kontrastu a rozmazání.Úspěšnost metody je předvedena na praktických príkladech

RIV: JD

2012-12-21 16:10