Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Production, Capital Stock, and Price Level Dynamics in the Light of Kaldorian Model

Journal Article

Kodera Jan, Vošvrda Miloslav


serial: Acta Oeconomica Pragensia vol.15, 4 (2007), p. 79-86

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/06/0990, GA ČR

keywords: investment ratio, propensity to save, expected inflation, nonlinear system, price dynamics

abstract (eng):

The purpose of this paper is to study a price level dynamics in a simple fourequation model. A basis of this model is developed from dynamical Kaldorian model which could be noticed very frequently in works of non-linear economic dynamics. Our approach is traditional.The difference is observed in a choice of an investment function.The investment function depending on the difference of logarithm of production and logarithm of capital is in a form of the logistic function.

abstract (cze):

Našim cílem je vytvořit dynamický spojitý model malé otevřené ekonomiky s jednoduchou strukturou a s minimálním počtem nelinearit, který by generoval aperiodické oscilace cen. Základ tohoto modelu je převzat z tradičního dynamického Kaldorova modelu. Model je vytvořen čtyřmi diferenciálními rovnicemi popisujícími dynamiku produkce a kapitálu, vývoj cenové hladiny a vývoj očekávané inflace. Analýzu provádíme na numericky kalibrovaném modelu.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10