Institute of Information Theory and Automation

Publication details

Production, Capital Stock, and Price Level Dynamics in the Light of Kaldorian Model

Journal Article

Kodera Jan, Vošvrda Miloslav


serial: Acta Oeconomica Pragensia vol.15, 4 (2007), p. 79-86

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA402/06/0990, GA ČR

keywords: investment ratio, propensity to save, expected inflation, nonlinear system, price dynamics

abstract (eng):

The purpose of this paper is to study a price level dynamics in a simple fourequation model. A basis of this model is developed from dynamical Kaldorian model which could be noticed very frequently in works of non-linear economic dynamics. Our approach is traditional.The difference is observed in a choice of an investment function.The investment function depending on the difference of logarithm of production and logarithm of capital is in a form of the logistic function.

abstract (cze):

Našim cílem je vytvořit dynamický spojitý model malé otevřené ekonomiky s jednoduchou strukturou a s minimálním počtem nelinearit, který by generoval aperiodické oscilace cen. Základ tohoto modelu je převzat z tradičního dynamického Kaldorova modelu. Model je vytvořen čtyřmi diferenciálními rovnicemi popisujícími dynamiku produkce a kapitálu, vývoj cenové hladiny a vývoj očekávané inflace. Analýzu provádíme na numericky kalibrovaném modelu.

RIV: AH

Responsible for information: admin
Last modification: 21.12.2012
Institute of Information Theory and Automation