Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Compositional models for belief functions

Conference Paper (international conference)

Jiroušek Radim, Vejnarová Jiřina, Daniel Milan


serial: Proceedings of 5th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications ISIPTA'07, p. 243-252 , Eds: De Cooman G., Vejnarová J., Zaffalon M.

action: ISIPTA'07 - 5th International Symposium on Imprecise Probability: Theories and Applications, (Praha, CZ, 16.07.2007-19.07.2007)

research: CEZ:AV0Z10750506

research: CEZ:AV0Z10300504

project(s): IAA2075302, GA AV ČR, IAA100750603, GA AV ČR, 1ET100300419, GA AV ČR, 1M0572, GA MŠk, 2C06019, GA MŠk

keywords: Belief functions, multidimensional models

preview: Download

abstract (eng):

After it has been successfully done in probability and possibility theories, the paper is the first attempt to introduce the operator of composition also for belief functions. We prove that the proposed definition preserves all the necessary properties of the operator enabling us to define compositional models as an efficient tool for multidimensional models representation.

abstract (cze):

Příspěvek je prvním pokusem o zavedení operátoru skládání pro domněnkové funkce (operátor skládání byl již dříve zaveden pro mnohodimensionální distribuce v teorii pravděpodobnosti a v teorii možnosti); je v něm ukázáno, že použitá definice splňuje všechny důležité vlastnosti, které umožňují jeho použití pro tvorbu mnohodimensionálních modelů.

RIV: BA

2012-12-21 16:10