Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Neo-Keynesian and Neo-Classical Macroeconomic Models: Stability and Lyapunov Exponents

Journal Article

Kodera Jan, Sladký Karel, Vošvrda Miloslav


serial: AUCO Czech Economic Review vol.1, 3 (2007), p. 1-11

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GD402/03/H057, GA ČR

keywords: macroeconomic models, Keynesian and Classical model, non-linear differential equations, linearization, asymptotical stabillity, Lyapunov exponents

abstract (eng):

The non-linear approach to economic dynamics enables us to study traditional economic models using modified formulations and different methods of solution. In this article we compare the dynamic properties of the Keynesian and Classical macroeconomic models.

abstract (cze):

Nelineární přístup k ekonomické dynamice umožňuje studovat tradiční ekonomické modely použitím modifikovaných formulací a různých metod řešení. V tomto článku srovnáváme dynamické vlastnosti keynesiánských a klasických makroekonomických modelů.

RIV: AH

bocek: 2012-12-21 16:10