Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Input-output formulation of multidimensional adaptive predictive control

Journal Article

Belda Květoslav, Böhm Josef


serial: AT&P Journal plus vol.7, 2 (2007), p. 118-123

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/05/0271, GA ČR, GP102/06/P275, GA ČR

keywords: ARX models, on-line identification, state-space predictive control

preview: Download

abstract (eng):

The paper deals with the design of predictive control intended for systems, which can be described by linear autoregressive models (ARX models), inclusive multidimensional cases. The model parameters are assumed to be constant or slightly time-varying and to be obtained on-line by identification of least squares. The design of predictive control arises from a state-space formulation. In the paper, the initial ARX model representing Input/Output form is transformed to specific -pseudo state-space- form with non-minimal state. This form requires the same computational demands at control design as usual state-space approach.

abstract (cze):

Článek se zabývá návrhem prediktivního řízení určeného pro systémy, které mohou by popsány lineárními autoregresivními modely (ARX models), vcetne vícerozmerových případů. Parametry modelů se předpokládají, že se nemění nebo že se mění v času jen pozvolna a mohou být získány průběžnou identifikací nejmenších čtvrců. Návrh prediktivního řízení vychází ze stavové formulace. V článku je výchozí ARX model reprezentující vstupně-výstupní formu převeden do specifického pseudostavového tvaru. Tento tvar má stejné požadavky na výpočet při návrhu řízení jako obecný stavový přístup.

RIV: BC

2012-12-21 16:10