Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Automatic Control and Its Means in Mechatronics and Robotics

Conference Paper (international conference)

Belda Květoslav


serial: Proceedings of 8th Int. PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, p. 4-9

action: 8th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, (Balatonfured, HU, 16.09.2007-20.09.2007)

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 1M0572, GA MŠk, GA102/05/0271, GA ČR, GP102/06/P275, GA ČR

keywords: Automatic control, Mechatronics, Robotics

preview: Download

abstract (eng):

This contribution deals with the investigation of automatic control and its means used in different applications of Mechatronics and Robotics.

abstract (cze):

Přispěvek se zabývá průzkumem automatického řízení a jeho prostředků používaných v různých aplikacích mechatroniky a robotiky.

RIV: BC

2012-12-21 16:10