Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

On possibilistic marginal problem

Journal Article

Vejnarová Jiřina


serial: Kybernetika vol.43, 5 (2007), p. 657-674

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): 2C06019, GA MŠk, IAA100750603, GA AV ČR

keywords: Marginal problem, possibility distribution, triangular norm, conditioning, conditional independence, extension

abstract (eng):

A possibilistic marginal problem is introduced in a way analogous to probabilistic framework, to address the question of whether or not a common extension exists for a given set of marginal distributions. Similarities and differences between possibilistic and probabilistic marginal problems will be demonstrated, concerning necessary condition and sets of all solutions. The operators of composition will be recalled and we will show how to use them for finding a $T$-product extension. Finally, a necessary and sufficient condition for the existence of a solution will be presented.

abstract (cze):

Definujeme posibilistický marginální problém obdobným způsobem jako je definován v teorii pravděpodobnosti jako otázku existence společné extenze dané množiny marginálních distribucí. Ukážeme podobnosti obou problémů i rozdíly mezi nimi ohledně nutné podmínky pro existenci řešení a množin všech řešení. Připomeneme definici operátorů skládání a ukážeme, jak je použít pro nalezení T-součinových extenzí. Nakonec uvedeme nutnou a postačující podmínku pro existenci řešení tohoto problému.

RIV: BA

2012-12-21 16:10