Institute of Information Theory and Automation

You are here

Publication details

Rozhovor o fungování vědeckého týmu

Journal Article

Flusser Jan, Bartošík P., Vaculíková E.


serial: Automa vol.13, 10 (2007), p. 45-45

research: CEZ:AV0Z10750506

project(s): GA102/04/0155, GA ČR

keywords: image progessing, image analysis

abstract (cze):

Vědecký tým prof. Jana Flussera z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (dale jen UTIA) se již mnoho let věnuje digitálnímu zpracování obrazů. - Rozhovor

RIV: BC

2012-12-21 16:10